montmorency
słabe oznakowanie lotniska 
montmorency
duże, przestronne, nowoczesne lotnisko
bardzo dobre oznakowanie 
drogi parking 
montmorency
słabe oznakowanie lotniska 
montmorency
zła organizacja przestrzenna lotniska
słabe oznakowanie 
montmorency
sprawny transport z lotniska 
słabe oznakowanie lotniska 
montmorency
chaos i długie kolejki 
montmorency
bdb zorganizowane 
montmorency
bdb zorganizowane 
montmorency
2 godziny czekania w kolejce do bramki bezpieczeństwa