1. Polska 10 lotów
2. Włochy 4 loty
3. Węgry 2 loty